Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO antoi lausunnon potilasturvallisuutta koskevasta erityislaista – Lakkojen murtoyrityksistä kanne työtuomioistuimeen sekä tutkintapyynnöt

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti maanantaina 4. huhtikuuta kuulemistilaisuuden, jonka aiheena oli ”Hallituksen esitys laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana”.

5.4.2022

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO jätti kuulemisessa lausuntonsa asiasta. Sen pääviestinä oli, että työntekijöiden oikeutta ryhtyä lakkoon ei tule rajoittaa erityislainsäädännöllä. Samalla JUKO kuitenkin ymmärtää tarpeen potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseen myös painostustoimien aikana. Tämä periaate on JUKOn omassa toiminnassa aina lähtökohtana.

Lakkojen ajankohdat lähestyvät

Vauhdittaakseen kunta-alan neuvotteluja JUKO on jättänyt lakkovaroitukset kymmenelle paikkakunnalle.

Keskiviikkona 6. huhtikuuta alkavat JUKOn lakot Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakot Turussa ja Oulussa. Lakot ovat kaksipäiväiset.

Jos kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta ei synny sopua ennen tulevia ajankohtia, Kuopio ja Tampere olisivat vuorossa 12.–13. huhtikuuta sekä Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen 19.–25. huhtikuuta. JUKO on suunnitellut myös seuraavaa lakkovaihetta.

Lakkojen ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

JUKOn ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kuntasektorille on alkanut maanantaina 4. huhtikuuta ja päättyy sunnuntaina 10. huhtikuuta.

Kanne yrityksistä murtaa lakkoja

JUKO on nostanut kuntatyönantajien lakonmurtoyrityksistä kanteen työtuomioistuimessa. Kanteeseen päädyttiin, koska työnantajien toimet murtaa JUKOn laillisia lakkoja perustuvat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ohjeistukseen.

JUKO katsoo, että kyseessä on työnantajien puolelta lainvastainen työtaistelutoimenpide, jolla pyritään heikentämään JUKOn asemaa käynnissä olevissa kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

JUKO pitää tilannetta erittäin vakavana, koska työtaisteluoikeus on työntekijöiden ammatillisesta yhdistymis- ja järjestäytymisvapaudesta johdettava perusoikeus. Nyt kaupunki-työnantajat ovat jakaneet henkilöstölle virheellistä tietoa siitä, että jollakin henkilöstöryhmällä ei olisi asemansa vuoksi oikeutta lakkoon.

Kuntasektoria koskevassa lainsäädännössä ei kuitenkaan ole rajoitettu minkään henkilöstöryhmän työtaisteluoikeutta. Näin ollen työnantaja ei yksipuolisella päätöksellä voi välillisesti tai välittömästi kieltää tai estää ketään kunnallista viranhaltijaa tai työntekijää osallistumasta järjestön päättämään lailliseen työtaisteluun.

Tutkintapyynnöt poliisille

JUKO on myös pyytänyt poliisia tutkimaan, loukkaavatko työnantajien lakonmurtoyritykset rikoslain 47 luvun 5 §:n tarkoittamalla tavalla järjestäytymisvapautta. Tutkintapyyntöjä on tehty niillä paikkakunnilla, joihin JUKO on julistanut lakonuhat.

Tähän mennessä tutkintapyyntö on toimitettu poliisille Helsingissä, Rovaniemellä, Turussa ja Vantaalla.

Mediassa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on kiistänyt lakonmurtoyritykset.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Lähetämme sovittelusta mahdollisuuksien mukaan julkista tilannetietoa luottamusmiehille ja liitoille.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 4.4.2022.

Lue lisää aiheesta