Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto – ”Neuvottelut 132 000 palkansaajan palkoista starttaavat joulukuussa, julkisalojen tehtävä yhteiskunnan kivijalkana pidettävä kirkkaana mielessä kriisien keskellä”

Akavalaisia työmarkkinaneuvotteluissa edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallituksen tuore puheenjohtaja Katarina Murto (OAJ) muistuttaa, että keskeisten vientialojen lisäksi sopimatta ovat valtion, evankelis–luterilaisen kirkon ja yliopistojen henkilöstön ensi vuoden palkankorotukset.

1.12.2022

Joulu–tammikuussa alkavat työmarkkinaneuvottelut 132 000 palkansaajan virka- ja työehtosopimusten toisen vuoden korotuksista.

– Elinkustannusten voimakas ja edelleen jatkuva nousu luo paineita myös näihin neuvottelupöytiin. Kriisien keskellä ja globaalissa murroksessa julkisalojen tehtävä yhteiskunnan kivijalkana on nyt pidettävä mielessä kirkkaana.

– Kaikkien julkisalojen palkkoja arvioivien on myös hyvä muistaa, että alojen lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista päättävät poliitikot ja että yksityinen sektori ei pyöri ilman julkista sektoria, Murto painottaa.

Valtion joulukuussa starttaavat neuvottelut koskevat 78 000:ta palkansaajaa. Samoihin aikoihin alkavien kirkon neuvottelujen piirissä palkansaajia on noin 20 000. Yliopistosektorilla puolestaan valmistaudutaan tammikuussa alkaviin 34 000:ta palkansaajaa koskeviin palkkaneuvotteluihin.

– Jos ensi vuoden palkoista ei synny sopimusta aikataulussa, sopimukset voidaan sanoa irti, jolloin ne päättyvät ensi vuoden alkupuolella, huomauttaa JUKOn va. toiminnanjohtaja ja valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo.

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto |050 568 9188 | katarina.murto@oaj.fi | Twitter @KatarinaMurto
JUKOn va. toiminnanjohtaja Markku Kojo | 0400 419 784 | markku.kojo@juko.fi | Twitter @KojoMarkku

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterialaisessa kirkossa, Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 1.12.2022, 10.55

Lue lisää aiheesta