Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Vilkasta keskustelua kirkon palkoista – neuvottelutahti kiihtyy

Kirkon pääryhmä kokoontui 16. helmikuuta. Osapuolet pureutuivat Kirkon työmarkkinalaitoksen esitykseen niin sanotun työehtodirektiivin toteuttamiseksi. Työnantajan esitys pohjautui hyvin pitkälle kunnallista viranhaltijaa koskeviin hallituksen esityksen pykäliin.

16.2.2022

– Järjestöt eivät olleet valmiita hyväksymään työnantajan esitystä sellaisenaan ja toivat esille omia näkemyksiään. Asian käsittelyä jatketaan seuraavilla neuvottelukerroilla, kuvaa JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Mikkola.

Myös palkat olivat esillä.

– Kävimme vilkasta keskustelua kirkon palkkojen jälkeenjääneisyydestä verrattuna muiden sektoreiden palkkoihin, Mikkola painottaa.

Neuvottelutahti kiihtyy, ja pääryhmä kokoontuu ensi viikolla päivittäin. Osa neuvotteluista on tarkoitus toteuttaa lähineuvotteluina ja osa etäneuvotteluina.

Seuraavan kerran neuvottelijat kokoontuvat maanantaina 21. helmikuuta, jolloin esillä ovat muun muassa perhevapaa-asiat.

Kerromme sopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä ja keskustelua myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kirkko. Opiskelijoille ja nuorille erityisesti suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus
Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot)
Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.
Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

Lue lisää aiheesta