Opetusalan Ammattijärjestö OAJ hylkäsi yksityisen opetusalan sovintoehdotuksen

OAJ:n hallitus on hylännyt sovintoehdotuksen yksityisen opetusalan uudeksi työehtosopimukseksi. Kolmas sovintoehdotus ei juuri poikennut aiemmista. OAJ:n hallituksen mukaan ehdotus on riittämätön, eikä se ota tarpeeksi huomioon opetustyön erityispiirteitä.

25.5.2022

– Sovintoehdotus oli täysi pettymys. Kolmannessakaan sovintoehdotuksessa ei otettu riittävästi huomioon OAJ:n näkemyksiä. Nykyinen sovittelujärjestelmä ei kykene ratkaisemaan sopimusalakohtaisia ongelmia, toteaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Sovittelija Jukka Ahtelan hylätty ehdotus olisi tuonut yksityiselle opetusalalle 1.8.2022 yleiskorotuksena 1,6 prosenttia ja paikallisen erän 0,3 prosenttia jaettavaksi työnantajan päätettävissä olevalla tavalla. Palkkaratkaisu olisi ollut kaksivuotinen ja toisen vuoden palkankorotuksesta olisi neuvoteltu tammikuussa 2023.

Myönteistä Ahtelan ehdotuksessa oli, että se sisälsi ehdotuksen työryhmästä, joka olisi ryhtynyt valmistelemaan palkkausjärjestelmää yksityiselle opetusalalle.

Elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus jäi toistaiseksi ratkaisematta yksityisellä opetusalalla.

– Sivistystyönantajilla ei ilmeisesti ollut halukkuutta toteuttaa laajaa perhevapaauudistusta yhdenvertaisella tavalla. Sivistan esittämät heikennykset perhevapaauudistuksen rahoittamiseksi olivat ylimitoitettuja. Ongelmana oli myös se, että ne olisi kohdennettu pääosin opetushenkilöstöön, sanoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Yksityisen opetusalan houkuttelevuus koetuksella

Ahtela jätti 24.5. jo kolmannen sovintoehdotuksensa, johon hän pyysi sopijaosapuolten vastauksia 25.5. mennessä. Yksityisten oppilaitosten työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.3. ja neuvottelut keskeytyivät tuloksettomina 2.4.

OAJ, JHL ja Jyty antoivat kevään mittaan yhteensä kolme yksityisiä kouluja koskevaa lakkovaroitusta.  Lakko toteutui 3.–10.5. viidessätoista helsinkiläisessä ja 3.–9.5. kahdessa tamperelaisessa yksityiskoulussa. Lakot olivat seurausta edellisestä sovintoehdotuksen hylkäämisestä 29.4.

– Sovittelun kuluessa ei ole tapahtunut suuria liikahduksia. Sivistan päätös jättää perimättä jäsenmaksuja OAJ:n jäseniltä ei myöskään edesauta ratkaisuun pääsemistä.  Jo nyt on nähtävissä, että pätevät opettajat harkitsevat, kannattaako heidän työskennellä yksityisellä opetusalalla. Emme halua tällaista asetelmaa syntyvän. Se ei ole myöskään työnantajan etu, Murto tähdentää.

Yksityisellä opetusalalla työskentelee lähes 9 000 OAJ:n jäsentä. Myös kunnan opetusalan opettajat ovat yhä vailla uusia työ- ja virkaehtosopimuksia. Kunta-alan sopimuskausi päättyi jo helmikuun lopussa 2022.

Yhteyshenkilöt

Katarina Murto
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 50 568 9188

katarina.murto@oaj.fi

Petri Lindroos
Neuvottelujohtaja
OAJ
Puh: +358 40 821 3711

petri.lindroos@oaj.fi

Lue lisää aiheesta