Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kunta-alan lakot alkavat 3.5. kymmenessä kaupungissa – Sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkaohjelma välttämätön

Sovittelulautakunta ei ole toistaiseksi antanut sovintoehdotusta kunta-alan työkiistaan, koska osapuolet ovat erityisesti palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittämisen osalta yhä kaukana toisistaan.

2.5.2022

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenten neuvottelujärjestö JUKOn lakot alkavat huomenna 3.5. Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa sekä Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Työnseisaukset kestävät seitsemän vuorokautta ja päättyvät maanantaina 9.5. klo 23.59. Lakot tulevat sulkemaan laajasti päiväkoteja ja oppilashuollon palveluita kaikissa kymmenessä lakkokaupungissa.

Talentian jäsenistä lakossa ovat kaupunkien palveluksessa olevat varhaiskasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppilashuollon työntekijät ja viranhaltijat, jotka kuuluvat SOTE-, KVTES- tai OVTES-sopimusten piiriin. Näitä ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat, koulukuraattorit ja sosionomit. Lisäksi Vantaalla lakossa ovat lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevät, muun muassa sosionomit, lastensuojelulaitosten ohjaajat ja perhetyöntekijät.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät äärimmäisen vastuullista ja korvaamatonta työtä esimerkiksi sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Työ on vaativaa, vastuullista ja korvaamattoman tärkeää, mutta palkassa se ei valitettavasti näy. Vaadimme, että epäkohta korjataan. Työtaistelutoimet ovat nyt ainoa keino saada neuvotteluita eteenpäin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Helsingin varhaiskasvatuksen resurssiongelmista on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua. Varhaiskasvatuksen tilanteen on pelätty jopa romahtavan ja on arvioitu, että Helsinki ei selviä edes lakisääteisistä tehtävistä varhaiskasvatukseen tulevien lasten määrän kasvaessa.

– Varhaiskasvatuksen tilanne on tällä hetkellä erittäin haasteellinen. Henkilöstö joutuu työskentelemään aivan jaksamisensa äärirajoilla, koska päiväkoteihin ei saada riittävästi koulutettuja ja motivoituneita työntekijöitä. Nyt on estettävä varhaiskasvatuksen kriisiytyminen panostamalla henkilöstön palkkaukseen ja työhyvinvointiin, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen.

Helsingin Sanomat haastatteli lokakuussa 2021 pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen johtajia. Haastatteluissa ilmeni, että osassa päiväkodeista on jatkuva pula sekä vakituisista opettajista että lyhytaikaisista sijaisista. Tehtäviä ovat saattaneet hoitaa työvoimapulan vuoksi ei-kelpoiset henkilöt.

Vantaalla niin ikään lastensuojelussa kärsitään puutteellisista resursseista. Lastensuojelun asiakkuudet ovat olleet kasvussa, mutta työntekijöitä ei saada rekrytoitua riittävästi.

– Alan vetovoimaa on lisättävä ja pitovoima varmistettava turvaamalla riittävät resurssit. Emme voi jättää lapsia ja perheitä pulaan. On myös puututtava sosiaalialan palkkauksen epäkohtiin ja nostettava palkkoja, sanoo Vantaan kaupungilla työskentelevä sosiaaliohjaaja Eve Rämö.

Lakkoihin osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, joita ovat Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat. Työtaistelutoimien ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Lakot eivät vaikuta Talentian valtakunnalliseen kunta-alan jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon, joka on alkanut 18.4. ja jatkuu toistaiseksi.

Talentia vaatii palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Tulevaan sopimukseen on äärimmäisen tärkeää saada monivuotinen palkkaohjelma, jotta sosiaalialan korkeakoulutetut eivät karkaa alalta. Palkkaohjelmaan sisältyvien korotusten avulla palkat on mahdollista saada vastaamaan työn yhä lisääntyvää vastuuta ja vaativuutta, Karsio painottaa.

Lisätietoa:
Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio puh. 044 541 5955, jenni.karsio@talentia.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen, puh. 040 099 4112
Sosiaaliohjaaja Eve Rämö, puh. 040 577 7517

Lue lisää aiheesta