Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta lakkovaroitus Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin – sosiaali- ja varhaiskasvatusalan ammattilaiset nostettava palkkakuopasta

Kunta-alan neuvotteluissa ei ole päästy toistaiseksi sopimukseen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022.

21.3.2022

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenten neuvottelujärjestö JUKO on tänään jättänyt lakkovaroituksen. Työnseisauksen on tarkoitus alkaa Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevien lakkona tiistaina 19.4.2022, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä sitä ennen. Lakko kestäisi seitsemän vuorokautta ja päättyisi maanantaina 25.4.2022.

Talentian jäsenistä lakossa ovat Helsingin, Vantaan ja Espoon sekä Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevat varhaiskasvatuksen työntekijät, jotka kuuluvat KVTES- ja OVTES-sopimusten piiriin. Lisäksi Vantaalla lakossa ovat SOTE-sopimukseen kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevät.

– Jätämme neljännen laajemman lakkovaroituksen vauhdittamaan paikallaan junnaavia neuvotteluita. Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät äärimmäisen vastuullista ja korvaamatonta työtä niin sosiaalipalveluissa kuin varhaiskasvatuksen kentällä. Palkkaohjelma tarvitaan korjaamaan palkkausta, joka laahaa auttamattomasti takamatkalla työn vaativuuteen ja korkeaan koulutukseen nähden, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Esimerkiksi Helsingin varhaiskasvatuksen puutteellisista resursseista on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua. Varhaiskasvatuksen tilanteen on pelätty jopa romahtavan ja on arvioitu, että Helsinki ei selviä edes lakisääteisistä tehtävistä varhaiskasvatukseen tulevien lasten määrän kasvaessa lähivuosina.

– Varhaiskasvatuksen henkilöstö joutuu tällä hetkellä työskentelemään aivan jaksamisen äärirajoilla, koska päiväkoteihin ei saada riittävästi koulutettuja ja motivoituneita työntekijöitä. Nyt on viimeinen hetki estää varhaiskasvatuksen kriisiytyminen panostamalla henkilöstön palkkaukseen ja työhyvinvointiin, sanoo varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen.

Helsingin Sanomat haastatteli lokakuussa 2021 pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen johtajia. Haastatteluissa ilmeni, että osassa päiväkodeista on jatkuva pula sekä vakituisista opettajista että lyhytaikaisista sijaisista. Tehtäviä ovat saattaneet hoitaa työvoimapulan vuoksi ei-kelpoiset henkilöt.

Vantaalla myös lastensuojelun tilanne on erittäin haasteellinen. Lastensuojelun asiakkuudet ovat olleet kasvussa, mutta työntekijöitä ei saada rekrytoitua riittävästi.

– Emme voi jättää lapsia ja perheitä pulaan. Alan vetovoimaa on lisättävä ja pitovoima varmistettava turvaamalla riittävät resurssit. On puututtava myös sosiaalialan palkkauksen epäkohtiin ja nostettava palkkoja, sanoo Vantaan kaupungilla työskentelevä sosiaaliohjaaja Eve Rämö.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, joita ovat Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat. Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Lakko ei vaikuta Talentian valtakunnalliseen kunta-alan jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 21.–27.3.2022.

Talentia tavoittelee palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Tulevaan sopimukseen on ehdottoman tärkeää saada monivuotinen palkkaohjelma, jotta sosiaalialan ammattilaiset eivät karkaa alalta. Palkkaohjelmaan sisältyvien korotusten avulla palkat saataisiin vastaamaan työn yhä lisääntyvää vaativuutta, Karsio korostaa.

Yhteyshenkilö
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Lue lisää aiheesta