Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta lakkovaroitus Turkuun – sosiaalihuollon ammattihenkilöiden palkkaohjelma välttämätön

Kunta-alan neuvotteluissa ei toistaiseksi ole päästy sopimukseen. Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022.

15.3.2022

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenten neuvottelujärjestö JUKO on tänään jättänyt lakkovaroituksen. Työnseisauksen on tarkoitus alkaa Turun kaupungin palveluksessa olevien lakkona keskiviikkona 6.4.2022, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä tätä ennen. Lakko päättyisi torstaina 7.4.2022 klo 23.59.

Lakko olisi toteutuessaan laaja, sillä sen piiriin kuuluvat muun muassa sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit. Lakon ulkopuolelle rajataan vain työtehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut ovat avainasemassa, kun ihmiset tarvitsevat tukea kriisien ja muutosten keskellä. Juuri nyt on tällainen aika. Mutta sosiaalialan ammattilaisten palkat eivät vastaa heidän työnsä tärkeyttä ja vaativuutta. Työtaistelutoimet ovat ainoa keino vauhdittaa neuvotteluita ja päästä palkkakuopasta, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Alan palkkaongelmien lisäksi työhyvinvoinnissa on merkittäviä ongelmia ja työntekijöiden vaihtuvuus on huomattavan suurta. Esimerkiksi Turku maksaa sosiaalityöntekijöilleen Varsinais-Suomen pienintä palkkaa. Samasta työstä maksetaan muualla jo yli 4 000 euroa. Turussa on tällä hetkellä avoinna useita täyttämättömiä lastensuojelun työpaikkoja.

Turun kaupungilla lastensuojelun avohuollossa työskentelevän sosiaalityöntekijä Riikka Tihiäsalon mukaan työhön sitoutumista tukevat palkan lisäksi kohtuullinen työmäärä, joustava työilmapiiri ja osaava esihenkilöstö.

– Työntekijän sitouttamiseen ja työssäjaksamiseen vaikuttavia itsestään selviä asioita ovat tukeva esihenkilöstö, joustava työilmapiiri ja kohtuullinen työmäärä sekä työntekijän mahdollisuus saada työn vaativuutta vastaavaa kohtuullista palkkaa. Tällä hetkellä lastensuojelutyön palkkaus ei vastaa työn vaativuutta, mikä lienee ilmeisin syy siihen, että osaajat sijoittuvat ja sitoutuvat muualle, Tihiäsalo sanoo.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat.

Lakko ei vaikuta Talentian valtakunnalliseen kunta-alan jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 21.–27.3.2022.

Talentia vaatii palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava eikä työaikaa saa pidentää.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden, eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien, palkat eivät vastaa työn vaativuutta. Viimeistään nyt on satsattava sosiaalialan korkeakoulutettuihin ja maksettava heidän työstään kunnon palkka, Karsio sanoo.

Yhteyshenkilö
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Lue lisää aiheesta