Suomen Farmasialiitto: Apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle uusi työehtosopimus – palkat nousevat 1,9 prosenttia

Apteekkien farmaseuttista henkilöstöä koskeva uusi työehtosopimus syntyi perjantaina 4.2.2022 Suomen Farmasialiiton hallituksen hyväksyttyä neuvottelutuloksen. Apteekkien työnantajaliiton hallitus ennätti hyväksyä tuloksen torstaina. Uuden sopimuksen kesto on kaksi vuotta, joista jälkimmäinen vuosi on optio. Sopimus tulee voimaan 1.2.2022, ja se päättyy 31.1.2024, mikäli toisen vuoden palkankorotuksista päästään sopimukseen 30.11.2022 mennessä. Mikäli toisen vuoden palkankorotuksista ei päästä sopuun, on sopimus irtisanottavissa päättymään 31.1.2023.

8.2.2022

Nyt sovittu ensimmäisen vuoden palkkaratkaisu korottaa farmaseuttien ja proviisorien 31.3.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja 1,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.4.2022 lukien. Lisäksi palkkojen korottamiseen käytetään 1.10.2022 alkaen 0,6 prosentin suuruinen apteekkierä. Palkkaratkaisu on yleisen tason mukainen.

Palkkaratkaisun ohella sopimukseen saatiin muun muassa työhyvinvointia tukevia parannuksia ruoka- ja kahvitaukoihin. Perhevapaauudistusta koskevat lakimuutokset ja vapaiden palkallisuutta koskevat asiat sovittiin valmisteltavan työryhmätyönä syksyyn mennessä. Aikaisemman sopimuskauden työryhmistä jatkavat palkkausjärjestelmän uudistamistyöryhmä ja ns. selkiyttämistyöryhmä. Sopimukseen liittyy myös työantajan hallinnollista taakkaa vähentäviä muutoksia esim. palkanmaksuajankohtien osalta. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisättiin 6-päiväisen työviikon kohdalla.

– Erityisen tyytyväinen olen luottamushenkilön asemaan saavutetuista parannuksista. Jatkossa luottamushenkilövaaleissa ehdolle asettuvilla on ehdokkuuteen perustuva irtisanomissuoja ja luottamushenkilöllä kauden päättymisen jälkeen kuudella kuukaudella pidennetty irtisanomissuoja. Tämän lisäksi luottamusmiehen korvausta korotetaan koko kustannusvaikutuksella eli 1,9 %:lla aiemmin yleiskorotustasoisen korotuksen sijasta, kertoo työmarkkinajohtaja Minna Hälikkä.

– Neuvotteluja käytiin vaikeista asioista huolimatta hyvässä ja rakentavassa hengessä, ja neuvotteluilmapiiri säilyi hyvänä läpi koko neuvottelurupeaman, kiittelee Minna Hälikkä.

Sopimusratkaisuun voi tutustua tarkemmin täältä.

Lisätietoja
Minna Hälikkä
työmarkkinajohtaja
puh. 050 363 3459

Lue lisää aiheesta