Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Uraguru opastaa työelämäasioissa

Uraguru on Akavan chattibotti, joka neuvoo nuoria aikuisia työelämässä askarruttavissa asioissa. Chattibotin tavoitteena on lisätä Akavan ja sen jäsenjärjestöjen sekä ammatillisen järjestäytymisen tunnettuutta 20-35 -vuotiaiden nuorten aikuisten joukossa.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Valtion palkansaajille neuvottelutulos

Neuvottelutulos menee seuraavaksi järjestöjen hallintojen käsittelyyn. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen. Valtion sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Pro, JHL ja Valtion työmarkkinalaitos. Neuvottelutulos koskee noin 72 000:ta valtion virkamiestä. Heistä noin 42 000 on JUKOn sopimusten piirissä. Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät tänään 31. maaliskuuta. Sopimuksettomassa

Lue lisää »

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Opettajien tavoitteet jumissa – kunta-alan neuvottelupöydässä ei edellytyksiä sopimiselle

– Kuntatyönantaja ei ollut valmis riittävästi edistämään juuri mitään keskeisiä tavoitteitamme, eikä sopimiselle jäänyt edellytyksiä, joten tässä ollaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo pettyneenä. Kunta-alan neuvotteluosapuolet pyytävät yhdessä valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun. OAJ:n tavoitteena oli muun muassa korjata vuosityöaikaan liittyviä ongelmia, saada varhaiskasvatuksen opettajat samaan virkaehtosopimukseen muiden opettajien kanssa ja

Lue lisää »

Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Rahoitusalalle työehtosopimus

Palkankorotukset noudattavat ns. yleistä linjaa. Vuonna 2020 palkkoja korotetaan 1.5.2020 lukien 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Toinen korotus 1.5.2021 maksetaan 1,65 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä sekä 0,45 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkkakeskusteluerän ajankohdasta on mahdollista sopia paikallisesti toisin. Uuden työehtosopimuksen myötä kilpailukykysopimuksen mukaiset palkattomat kiky-tunnit korvataan kokonaisuudessaan osaamisen kehittämiseen käytettävillä palkallisilla tunneilla. Jatkossa

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista