Akava: Suomelle on luotava osaamisstrategia

Akava ehdottaa, että Suomelle luodaan osaamisstrategia, joka toteutetaan seuraavalla hallituskaudella, sillä nykyinen osaaminen ei turvaa työtä kaikille.

4.10.2018

Suomen hyvinvoinnin takaa mahdollisimman korkea työllisyysaste. Tavoitteeksi pitää asettaa vähintään 75 prosentin työllisyysaste. Korkeakoulutettujen työllisyysaste on 83 prosenttia ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 72 prosenttia, mutta perusasteen varassa olevien työllisyysaste on vain 43 prosenttia.

Perusasteen koulutuksen varassa olevia 20–29-vuotiaita nuoria on 115 000. Heistä työvoiman ulkopuolella on 46 prosenttia.

– Nuorten jääminen työmarkkinoiden ulkopuolelle on vaikea ongelma sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Meidän pitää löytää tehokkaampia keinoja saada nämäkin nuoret työelämään mukaan. Osaamisen puute uhkaa syrjäyttää heidät kokonaan työmarkkinoilta ja ajaa sitä kautta köyhyyteen. Suomessa ei ole varaa hyväksyä työttömyyttä, joka johtuu osaamisen puutteesta, jatkaa Fjäder.  

Akava vaatii, että seuraavaan hallitusohjelman pitää sisällyttää seuraavat toimenpiteet.

Oppivelvollisuusiän nostaminen
Oppivelvollisuusiän nostaminen on toteutettava niin, että se tuo kaikille nuorille tarvittavan tuen ja avun, jotta perusopetuksen osaamistavoitteet saavutetaan. Tilannetta ei korjata kokeiluilla, vaan järjestelmiä on uudistettava perusteitaan myöten. Perusasteen varassa olevien työllisyystilanne ei ole parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Ongelma ei ole pelkästään resurssien puute vaan se, että käytettävissä olevilla resursseilla ei saada tarpeeksi tuloksia aikaan osaamisen ja työllisyyden näkökulmasta. Yhtenä keinona tulee kytkeä rahoitukseen suuremmat kannusteet kunnille, oppilaitoksille ja tuleville maakunnille, jatkaa Fjäder.

Elinikäisen oppimisen uusi rahoitusmalli
Suomessa ei ole toimivaa elinikäisen oppimisen mallia, jonka avulla jokaisen osaaminen pidetään ajan tasalla. Elinikäisellä oppimisella on valtava merkitys työllisyydelle ja tuottavuudelle.

Akavan esittämä osaamisseteli on työkalu työntekijän osaamisen uudistamiseen ja sen rahoittamiseen. 

– Osaamisen puuttumisesta johtuva työttömyys pitää ratkaista uusilla keinoilla, korostaa Fjäder.

Tutustu Akavan osaamisohjelmaan www.akava.fi/osaamisstrategia

Yhteyshenkilöt

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

Lue lisää aiheesta