Akavalle uusi yrittäjyysohjelma – Suomen talous kuntoon kasvua vahvistamalla

 Akavan uusi yrittäjyysohjelma korostaa korkeaa osaamista kasvun lähteenä sekä esittää keinoja kasvun ja yrittäjyyden vahvistamiseksi. Suomeen tarvitaan lisää kasvuhakuisia yrittäjiä ja yrityksiä, jotka työllistävät ja luovat kasvua sekä osallistuvat hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rahoittamiseen verojen kautta.

29.5.2024

– Korostamme, että Suomen pitää pyrkiä olemaan houkutteleva ja vakaa toimintaympäristö huippuluokan kasvuyrityksille, sijoittajille ja osaajille. Maan hallituksen tekemien kovien sopeutustoimien jälkeen tarvitsemme vahvoja panostuksia kasvun ja osaamisen vahvistamiseksi. Kasvuhakuinen yrittäjä panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja oikeudenmukaisiin työehtoihin, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Akava huomauttaa, että yritysten kasvun esteeksi saattaa nousta osaavan työvoiman saatavuus. Sääntelyn, verotuksen sekä rahoitus- ja tukijärjestelmän pitää tukea yritysten kasvua, innovaatiota ja uudistumista. Akavan tavoitteena on, että Suomessa arvostetaan yrittäjyyttä ja yrittäjäksi on helppo ryhtyä. Lisäksi pitää mahdollistaa yrittäjänä kehittyminen ja menestyminen.

Akava esittää yrittäjyysohjelmassaan ratkaisuja, joilla voidaan vastata työn murroksen tuomiin haasteisiin ja ottaa työn eri muodot paremmin huomioon.

– Yhä useampi korkeakoulutettu toimii yrittäjänä joko päätoimisesti tai sivutoimisesti palkkatyön ohessa ja yhdistelee erilaisia työnteon muotoja, esimerkiksi hyödyntäen alustatalouden mahdollisuuksia. Sosiaaliturvajärjestelmämme ei edelleenkään tunnista tätä tilannetta. Mielestämme on korkea aika ottaa käyttöön työttömyysturvan yhdistelmävakuutus, sanoo Akavan johtava asiantuntija Anu Tuovinen.

– On tärkeää, että huolehdimme yrittäjien kiinnostuksesta ja voimavaroista tavoitella kasvua ja sietää kasvutavoitteen tuomia riskejä. Yrittäjille tarkoitettujen palvelujen on oltava vaikuttavampaa ja niiden on tuettava yrittäjiä yrittäjyyden eri vaiheissa, Löfgren painottaa.

Kasvu vaatii, että työntekijät ovat hyvinvoivia ja työkykyisiä yrittäjiä ja työntekijöitä. Akava on esittänyt ratkaisua työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Myös yrittäjän jaksaminen vaikuttaa hänen menestykseensä.

– Työterveyshuollossa pitää tukea yrittäjän jaksamista ja työkykyä. Lisäksi yhä useamman yrittäjän pitää olla jatkossa työterveyshuollon palvelujen piirissä. Tämä edellyttää työterveyden hankintaosaamisen lisäämistä ja yrittäjän palvelutarpeiden tunnistamista, Tuovinen korostaa.

Tutustu Akavan yrittäjyysohjelmaan osoitteessa https://akava.fi/yrittajyysohjelma

 

Lisätietoja:

Maria Löfgren

puheenjohtaja

+358 40 568 2798

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta