Akavan ehdotukset yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen

Akava nostaa esille kymmenen keinoa parantaa yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa.

19.1.2021

Akavalla on seuraavat tavaoitteet yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen:

  1.  Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvoitetta laajennetaan. Velvoite säädetään nykyisestä vähintään 30:stä henkilöstä vähintään 20 henkilöä työllistäviin yksityisiin ja julkisiin organisaatioihin.
  1. Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään säännöllisesti yhdessä henkilöstön edustajien tai henkilöstön kanssa.
  1. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa lisätään antamalla valtuutetulle oikeus arvioida työelämässä tapahtuvaa syrjintää yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa myös yksittäistapauksissa.
  1. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus saattaa syrjintää koskeva asia nimettömänä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi.
  2. Työsuojeluviranomaisten resursseja valvonnan tehostamiseksi lisätään.
  1. Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain velvoitteita yhdenmukaistetaan selkeyden ja oikeussuojan parantamiseksi.
  1. Osittaisuudistuksen valmistelussa selvitetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mahdollisuutta määrätä hyvitystä syrjitylle.
  1. Anonyymiä rekrytointia edistetään.
  1. Edistetään ammattiliittojen järjestökanneoikeutta erityisesti syrjintään liittyvissä kysymyksissä.
  1. Vaikutetaan työelämän asenteisiin viestinnällä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 

Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma sisältää Akava-yhteisön linjaukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta