Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon saajaa

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Kenet palkitaan tänä vuonna? Ehdotusaikaa on pidennetty: Lähetä ehdotuksesi 17. toukokuuta mennessä.

15.3.2021

Mikä palkinto?

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja työllisyydelle.

Kuka voi saada palkinnon?

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kuka voi ehdottaa palkittavaa?

Ehdotuksia palkinnon saajista voivat tehdä Akavan jäsenliittojen jäsenet, Akavan innovaatiot ja kasvu – toimikunta, Akavan jäsenjärjestöt ja niiden valiokunnat tai muut ryhmät sekä AKY Akavalaiset yrittäjät ry. Myös yrittäjänä voit itse ehdottaa itseäsi palkinnonsaajaksi – turha vaatimattomuus pois ja kehu kaveria tai itseäsi ja saavutuksiasi!

Mitä ehdotuksesta pitää käydä ilmi?

Ehdotetusta henkilöstä on kerrottava seuraavia asioita:

  • miten hän on ansioitunut yrittäjyydessä ja/tai sen toimintaedellytysten parantamisessa
  • minkä akavalaisen liiton jäsen hän on
  • perustietoja yrityksestä ja sen menestyksestä, missä henkilö toimii tai on toiminut ansiokkaasti
  • yhteystiedot, mahdollinen verkkosivuosoite ja y-tunnus, mahdollisuuksien mukaan ansioluettelo sekä yhteystiedot henkilöstä, joka antaa asiassa lisätietoja.

Ehdotuksessa voi nostaa esiin esimerkiksi yritystoiminnan kehityksen, yrittäjämyönteisiin asenteisiin vaikuttamisen, hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen sekä vastuullisuuden ja eettisten arvojen huomioimisen.

Minne ehdotus toimitetaan?

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan yrittäjäpalkintotyöryhmän sihteerille, Anu Tuoviselle osoitteeseen anu.tuovinen@akava.fi maanantaihin 17.5.2021 mennessä. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisena. Akavan hallitus päättää palkinnonsaajasta yrittäjäpalkintoryhmän ehdotuksesta sekä palkinnon antamisen ajankohdasta.

Mitä palkintona?

Osaaminen takaa menestyksen!

  • Palkintona on yrittäjän osaamisen kehittämiseen kohdennettu 1000 euron rahoitus. Yrittäjä voi itse päättää, mihin koulutukseen tai muuhun yrityksen osaamispohjan kehittämiseen palkintorahan käyttää.

  • Palkintoon sisältyy myös Danske Bankin monipuolinen palvelukokonaisuus:
  1. Varallisuussuunnitelma yrittäjälle – Danske Bankin Private Bankerin toimesta
  2. Yrittäjän henkilökohtaisten tärkeiden juridisten dokumenttien tarkistus ja päivitys: edunvalvontavaltakirja, avioehto ja testamentti – Danske Bankin perhelakimiehen toimesta
  3. Yrityksen strategisten tavoitteiden ja kasvusuunnitelman sparraus – Danske Bankin yrityspankkiirin toimesta
  • Lisäksi tuemme kotimaista taidetta ja kulttuuria, joten palkinnoksi saa myös suomalaisen taiteilijan grafiikkaa.

Ketkä on palkittu aiemmin?

Tähän mennessä palkinnon ovat saaneet:

2011: DI Pekka Jussila

2012: KTM Timo Rope

2013: MMM Tiina Harrinkari ja MMM Tommi Yrjölä

2014: Tekniikan tohtori Jukka Jokiniemi

2015: KTM Tomi ja Annukka Lantto

2016: Fysioterapeutti Susanna Antikainen

2017: MMM Juha Hemminki

2018: DI, FM Antti Hätinen

2019: KTM Kasper Pöyry

Mistä lisätietoa?

Palkinnon ohjesääntö sisältää tarkemmat tiedot siitä, mihin palkinnon saajaa valittaessa erityisesti kiinnitetään huomiota. Ohjesääntö on osoitteessa www.akava.fi/yrittajapalkinto

Lisätietoja:

Anu Tuovinen,

palkintotyöryhmän sihteeri

 

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta