Koronavuosi kuljetti Annan jäseneksi Akavan liittoon

Akavan liittoihin kuului vuoden 2021 alussa 2 580 jäsentä enemmän kuin vuotta aiemmin ja Akavan liittojen jäsenmäärä on nyt 611 391. Akava on korkeakoulutettujen yhteisö, johon kuuluu 36 liittoa, muun muassa Tekniikan akateemiset TEK.

8.3.2021

Työehtosopimuksilla merkitystä arjen asioissa

Diplomi-insinööri Anna toimii asiantuntijatehtävässä teknologiayrityksessä. Hän seurasi talvella 2020 neuvotteluja alan työehdoista, ns. työehtosopimusneuvotteluja. Niistä hän oli kuullut etäisesti, kaipa jostain uutisista, mutta ei ollut hahmottanut, mitä neuvottelut tai työehtosopimus tarkoittavat hänen näkökulmastaan. Kiistat työehdoista kärjistyivät viime talvena ja myös korkeakoulutetut olivat lakossa joillakin aloilla.

Anna ei ollut ennen koronakriisiä tullut ajatelleeksi, että monet hänellekin tärkeät työehdot kuten palkalliset vanhempainvapaat, lomarahat ja pidemmän sairausloman palkka perustuvat liittojen neuvottelemiin työehtosopimuksiin eikä lakiin. Tämä vähän hätkähdytti, joten Anna päätti liittyä alansa liittoon Tekniikan akateemiset TEKiin, niin kuin oli jo aiemmin harkinnut. Vaikka Anna oli ollut työttömyyskassan jäsen aiemminkin, hän ajatteli kuitenkin tarvitsevansa enemmän tukea, jos töissä alkaisi YT-neuvottelut eli yhteistoimintaneuvottelut.  Liityttyään liittoon Anna osallistui keväällä sen tuottamiin verkkoseminaareihin ja -koulutuksiin sekä uravalmennukseen.

Annan jäsenyyspäätökseen vaikuttivat tilanteen ohella arvot, muun muassa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys. Nämä Annalle tärkeät teemat ovat TEKille olennaisia ja se toimii aktiivisesti niiden edistämiseksi. Anna liittyi täyttämällä verkossa liittymislomakkeen.

Tukea ja turvaa liitosta muutostilanteissa

Akavan liitot tekevät paljon yhteistyötä keskenään tukeakseen jäseniä. Ne ovat yhdistäneet voimansa ja työehtosopimuksista neuvotellaan alakohtaisesti. Julkisella sektorilla neuvotteluja käy Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Niiden kouluttamat työpaikkojen henkilöstöedustajat ovat akavalaisten tukena työpaikoilla.

Anna huomasi työpaikassaan keväällä, että tilausten määrä oli laskenut rajusti ja hän huolestui tilanteesta. Keväällä Annalle tulikin kolmen kuukauden lomautus. Työpaikkansa luottamushenkilön neuvosta Anna kävi tilanteen vielä läpi liittonsa TEKin lakimiehen kanssa ja sai tältä hyvät ohjeet jatkoa varten. Lomautuksen aikana Annan toimeentuloa turvasi ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Työntekijän ja työpaikkojen puolustamista koronan keskellä

Pandemia vaikutti lakeihin, muun muassa työlainsäädäntöä muutettiin. Akava liittoineen valmisteli yhdessä näkemyksensä poikkeuslakeihin korkeakoulutettujen tilannetta ajatellen. Ne pohtivat, miten varmistaa jäsenkunnalle turva samalla, kun pyritään säilyttämään työpaikkoja. Eduskunta sääti lait, mutta maan hallitus pohjasi lakiesityksiään myös siihen, että liittoja kuuntelemalla saadaan kestävämpiä ratkaisuja.

Lainsäädäntöön vaikuttamisen rinnalla Akavan liitot suuntasivat koronakriisin takia toimintaansa uudelleen. Tietoa välitettiin avoimina verkkokoulutuksina ja järjestettiin uravalmennusta.

Akava on asiantuntijoiden työelämäyhteisö

Maailma muuttuu nopeasti. Tavoitteenamme Akavassa ja liitoissa on olla kehityksen kärjessä. Edunvalvontaa ja jäsenpalvelua uudistetaan muuttuvissa tilanteissa nopeasti. Vaikeassa tilanteessa moni on pitänyt liiton ja kassan jäsenyyden tuomaa turvaa sekä palveluja tärkeinä. Liittoihimme on tullut paljon uusia jäseniä ja aiemmin liitosta eronneita on palannut jäseneksi. Liitot ovat jäsentensä perustamia ja omistamia. Olemme olemassa ja toimimme jäseniämme varten. Kiitos kaikille jäsenille – olemme ylpeitä yli 600 000 jäsenen työelämäyhteisöstä.

 

Teksti: Ida Mielityinen ja Tiina Henry-Biabaud

Ida Mielityinen, kehityspäällikkö, Akava

 

Tiina Henry-Biabaud, järjestömarkkinoinnin asiantuntija, Tekniikan akateemiset TEK

 

 

Lisätietoja jäsenmääristä ja Akavan liitoista