Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolustamista tarvitaan jatkuvasti

Helsinki Pridea juhlitaan sateenkaarilipuin tänäkin vuonna kesä–heinäkuun vaihteessa. Ajankohta on erityinen, sillä on kulunut tasan 50 vuotta siitä, kun homous dekriminalisoitiin Suomessa ja seksuaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen rikoslaista. Aikanaan lain rikkominen saattoi johtaa jopa kahden vuoden vankeuteen. Lisäksi 40 vuotta sitten homous poistettiin mielenterveysluokituksesta.

28.6.2021

Vaikka tilanne on kehittynyt koko ajan parempaan päin, työtä riittää suomalaisissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. EU:n perusoikeusvirasto FRA julkaisi vuosi sitten laajan tutkimusraportin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä- ja häirintäkokemuksista EU-maissa. Kyselyssä selvitettiin lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) kokemuksia asenneilmapiiristä, syrjinnästä ja häirinnästä. Suomen tulokset olivat EU:n keskitasoa parempia. Useissa kysymyksissä edistystä oli tapahtunut edelliseen raporttiin verrattuna. Tästä huolimatta liian moni oli yhä kokenut syrjintää, häirintää ja jopa väkivaltaa seksuaali- tai sukupuoli-identiteettinsä takia Suomessa.

Syrjinnästä, häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta kertovat yhdenvertaisuusvaltuutetulle viime vuonna tulleet yhteydenotot. Alkuperä ja vammaisuus olivat yleisimmät syrjintäperusteet, joiden perusteella valtuutettuun otettiin yhteyttä. Hieman vajaa kymmenes eli noin 9 prosenttia yhteydenotoista liittyi tavalla tai toisella koronaan. Yhteydenottoja oli tullut läpi vuoden kaikilta elämänalueita. Suurin osa yhteydenotoista oli koskenut sosiaali- ja terveyspalveluita sekä koulutusta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteydenotot suomalaisille viranomaistahoille ovat tilastojen valossa olleet huomattavan vähäisiä.

Vaikka tilanteen voi näin ollen kuvitella olevan kunnossa, totuus näyttäisi kuitenkin olevan toisenlainen. Yhteydenottojen vähäisyys heijastelee pikemminkin tilannetta, jossa seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät asiat koetaan edelleen niin henkilökohtaisina tai arkaluontoisina, ettei niiden suhteen uskalleta lähteä ajamaan omia oikeuksia. Tästä kertovat esimerkiksi edellä mainitun FRA:n kyselytutkimuksen tulokset, joiden mukaan ainoastaan puolet vastanneista mainitsi voivansa olla melko tai hyvin avoin HLBTI-identiteetistään.

Helsinki Pride -viikkoa vietetään kerran vuodessa, mutta vastuu tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisesta ulottuu koko vuodelle. Vähemmistöjen aseman edistäminen tarkoittaa, että heidän oikeuksiaan huolehditaan vuoden jokaisena päivänä, ajankohtaisimpina asioina muun muassa translain toteutumisen edistäminen sekä yhdenvertaisuuslain uudistaminen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolustamisen on jatkuttava myös teemaviikon jälkeen.

Lue lisää aiheesta