Avoin tiedolle -yhdenvertaisuuskampanja 2024

Akava liittoineen jatkaa kampanjointia työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

3.6.2024

Avoin tiedolle -kampanja on Akavan ja Akavan jäsenliittojen yhteinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoaiheinen viestintäkampanja. Kampanjassa kerrotaan Akava-yhteisön sitoutumisesta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä korostetaan tiedon ja oppimisen merkitystä yhdenvertaisen työelämän perustana.

Miksi sateenkaarevan moninaisuuden tukeminen työpaikoilla kannattaa?

 • Työhyvinvointi kasvaa
 • Työntekijät pystyvät antamaan työssä parhaansa ja uskaltavat hakea luovasti
  uudenlaisia ratkaisuja haasteisiin
 • Vuorovaikutus ja tiimityö paranee
 • Yritysmielikuva kehittyy myönteisemmäksi ja työpaikan houkuttelevuus kohentuu

Lataa yhdenvertaisen työpaikan muistilista tästä:

Yhdenvertainen työpaikka

Avoin tiedolle

Avoin tiedolle -kampanjassa nostamme esiin työelämän yhdenvertaisuuden merkitystä.

Tunne lait

Työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Seksuaaliseen suuntautumiseen, sateenkaariperheellisyyteen ja  sukupuoli-identiteettiin tai sen ilmaisuun liittyvä syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa.

Puutu asiattomuuksiin ja ole tukena

Homo- ja transvitsit, stereotypioiden viljely, selän takana juoruilu tai häirintä eivät kuulu työpaikoille. Puutu asiattomuuksiin – onhan työpaikallasi ohjeistus puuttumiseen? Kerro myös sateenkaarevalle kollegalle, että olet tarvittaessa tukena ja ota epäasiallinen ilmapiiri puheeksi esihenkilön kanssa.

Kunnioita itsemäärittelyä

Kunnioita työkaverin kertomaa seksuaalista suuntautumista, nimeä, sukupuolta ja sukupuolen ilmaisua. Älä kyseenalaista sateenkaarevan työkaverin kokemusta syrjinnästä. Jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittämättä itsensä, olla kaapissa tai tulla ulos ja muuttaa mieltään.

Tunnista asenteet

Miten sisäistetyt normit ja asenteet vaikuttavat puhetapaasi ja siihen, miten kohtaat työkaverisi? Asenteiden taustalla on usein tiedon tai ymmärryksen puute. Molemmat ruokkivat ennakkoluuloja ja vahvistavat stereotypioita

Kiinnitä huomiota kielenkäyttöön

Käytä avointa ja sukupuolineutraalia kieltä: esihenkilö, puoliso, ”hyvät kuulijat”. Kaikkia sateenkaaritermejä ei tarvitse osata ulkoa. Sen lisäksi, mitä puhutaan, on hyvä pohtia, miten puhutaan ja kuka saa puhua. Onko toisilla lupa kertoa suhteistaan ja toisilla ei? Edellytetäänkö sateenkaarevalta työkaverilta, että hän ei pidä meteliä itsestään?

Kohtasitko syrjintää tai häirintää?

Muista, että et ole yksin. Sinulla on turvanasi lain lisäksi viranomaiset ja ammattiliitot. Ilmoita sateenkaarevuuteen kohdistuneesta syrjinnästä tai häirinnästä työnantajalle suullisesti ja kirjallisesti sekä työpaikan luottamushenkilölle, työsuojeluvastaavalle tai omaan ammattiliittoon. Jos toimenpiteisiin syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi ei ryhdytä, tee ilmoitus tasa-arvovaltuutetulle (sukupuoli) tai yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja/tai aluehallintovirastolle (seksuaalinen suuntautuminen, perhesuhteet).

 

 

Sateenkaari-ihmisillä tarkoitetaan:

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä

 • homot ja lesbot
 • bi- ja panseksuaalit
 • aseksuaalit ja aromanttiset
 • sateenkaariperheet

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä:

 • transsukupuoliset
 • muunsukupuoliset
 • transvestiitit
 • intersukupuoliset

Lisätietoja:

Nina Finell

Viestintäasiantuntija

+358 400 400 130

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta