Työpaikalla saa olla oma itsensä

Syyskuun alkupuolella vietetään Suomen suurinta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kunniaksi järjestettävää juhlaa Helsinki Pride -viikkoa. Vaikka tapahtuma järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa, sen sanoma on hyvin ajankohtainen: suomalaisessa yhteiskunnassa on oltava tilaa monimuotoisuudelle.

7.9.2020

Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä säädetään Suomen perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä eri elämänalueita koskevassa lainsäädännössä. Tästä huolimatta tiedetään useiden tutkimusten perusteella, että monet vähemmistöt kohtaavat Suomessa syrjintää monissa elämäntilanteissa, esimerkiksi työssä, koulutuksessa ja palveluiden piirissä (ks.esim. https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results ).

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän myös seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tästä huolimatta vain harva uskaltaa ilmoittaa kokemastaan syrjinnästä. Esimerkiksi vuonna 2018 yhdenvertaisuusvaltuutetulle tuli vireille yhteensä 924 uutta syrjintäyhteydenottoa, joista vain kymmenessä oli syrjintäperusteena seksuaalisen suuntautuminen (ks. https://www.syrjinta.fi/documents/10181/36404/Eduskuntakertomus+korjattu+syyskuu/72f56ff8-80b5-4048-90b4-2ff43b64a51b ). Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan tyypillisissä yhteydenotoissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että maistraatissa ei ole suostuttu vihkimään samaa sukupuolta olevaa paria tai koulussa on kiusattu seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

Työpaikoilla, koulutuksessa ja palvelujärjestelmässä pitää kaikin tavoin edistää yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta. Lainsäädäntö asettaa viranomaisille, työnantajille, koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille velvoitteen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen että konkreettisen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Suunnitelman laatimisvelvoite koskee vähintään 30 työntekijän työpaikkoja, mutta yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite kaikkia työnantajia.

On tärkeää, että tavoitetta vahvistetaan entisestään päivittämällä hallitusohjelman mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja niin, että kaikenlainen syrjintä voidaan minimoida sekä työnhaussa että työpaikkojen arjessa. Uudistusten yhteydessä tulee luoda nykyistä vahvempia keinoja puuttua syrjintään, häirintään, kiusaamiseen tai muuhun epäasialliseen kohteluun. Jokaisen ihmisen tulee voida halutessaan ilmaista identiteettiään myös työpaikalla.

Tutustu Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan, jossa on esitelty keinoja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän luomiseksi

https://akava.fi/tavoitteet/yhteiskuntapolitiikka/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuusohjelma/

Lisätietoja:

Miika Sahamies

johtava asiantuntija

+358 50 530 5366

Lue lisää aiheesta