Akavan lausunto: Kansainvälisen työjärjestön (ILO) lausuntopyyntö Suomelle oppisopimuksia koskevia suosituksia sisältävästä raportista

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Kansainvälisen työjärjestön (ILO) oppisopimuksia koskevaa raporttia kannatettavana. Se pitää niin oppisopimuskoulutuksen, kuten kaiken muunkin koulutuksen, laadun takaamista ensiarvoisen tärkeänä.

28.9.2022

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) lausuntopyyntö Suomelle oppisopimuksia koskevia suosituksia sisältävästä raportista

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää raporttia kannatettava.
  • Oppisopimuskoulutuksen päätavoitteena tulee olla jatkossakin opiskelu.
  • Työmarkkinaosapuolten osallistaminen toiminnan ohjaukseen ja laadunvarmistukseen on kannatettavaa.

Akava pitää Kansainvälisen työjärjestön (ILO) oppisopimuksia koskevaa raporttia kannatettavana. Se pitää niin oppisopimuskoulutuksen, kuten kaiken muunkin koulutuksen, laadun takaamista ensiarvoisen tärkeänä. Akava korostaa raportissa esille nostettujen laatutekijöiden tärkeyttä. Näitä ovat mm. toiminnalle selkeästi määritellyt tavoitteet, arvioinnin kriteerit, toimijoiden ohjeet sekä kaikkien osapuolten selkeät vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.

Akava korostaa, kuinka oppisopimuskoulutuksen päätavoitteena tulee olla jatkossakin opiskelu – ei työn teettäminen tai ansiotulot. Lisäksi se kannattaa lämpimästi tavoitetta osallistaa niin työnantajia kuin työntekijöitä toiminnan ohjaukseen ja sen laadunvarmistukseen.

Akava ry:n puolesta

Miika Sahamies
johtava asiantuntija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 31.8.2022/Dnro VN/22369/2022, VN/22369/2022-TEM-2
Lausunnon diaarinumero Dnro 128/62/2022
Lausunnon päiväys 22.9.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta