Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja väliaikaiseksi laiksi

Akava puoltaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle luonnosta hallituksen esitykseksi. Akava kuitenkin huomauttaa muun muassa, että varauksen ennakkojen takaisinperinnän välttämiseksi on tärkeää huomioida, kuinka yritysten kokemien negatiivisten muutosten brexit-riippuvuus on osoitettavissa.

1.6.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja väliaikaiseksi laiksi

Lausunnonantajan lausunto

Akava kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta sekä siihen liittyvästä väliaikaisesti muutettavasta laista valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028.

Akava puoltaa luonnosta hallituksen esitykseksi. Akava kuitenkin huomauttaa, että varauksen ennakkojen takaisinperinnän välttämiseksi on tärkeää huomioida, kuinka yritysten kokemien negatiivisten muutosten brexit-riippuvuus on osoitettavissa. Mukautusvarauksen jättäessään ulkopuolelleen muiden kuin brexit-vaikutuksien, kuten koronan merkityksen, yritysten kokemiin muutoksiin.

Akava kannattaa kehittämisavustuksen myöntämistä yrityksille, joiden toiminnalle UK:n EU-erosta on aiheutunut eniten haittaa. Toivottavaa on, että avustus edistäisi mahdollisimman paljon kestävää taloudellista kasvua sekä työllisyyttä.

 

Kallio Silja
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 21.4.2022, VN/20177/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 057/62/2022
Lausunnon päiväys 6.5.2022
Laatija Piia Rekilä, Silja Kallio

Lue lisää aiheesta