Akava: Työuran keskivaiheilla oleville urakatsaus vahvistamaan osaamista ja työllisyyttä

Akava ehdottaa, että jokainen työuran keskivaiheilla oleva osallistuisi muuttuvan työelämän taitoja kehittävään urakatsaukseen. Siinä kartoitettaisiin osaamiseen, työkykyyn ja työuran hallinnan taitoihin liittyvät tarpeet.

16.1.2019

Akavan tavoitteena on, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus pitkään työuraan. Työelämän nopean muutoksen vuoksi tämä edellyttää työuran aikaista uudelleenkouluttautumista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

– Urakatsaus ja osaamisen kehittämisen jakso olisivat tavoitteellista työskentelyä, joka tapahtuu valmennusryhmässä. Siinä työntekijät arvioivat osaamista, työelämän taitoja, uusia kehittymistarpeita sekä uranäkymiä vertaisryhmän ja ammattilaisten tuella, sanoo Akavan johtava asiantuntija Ida Mielityinen.

Työuran keskivaihe on monin tavoin tärkeä työuran jatkumisen kannalta. Työuran keskivaiheella tarkoitetaan ikävuosien 45–54 välistä ajanjaksoa työelämässä, jolloin työntekijälle on yleensä kertynyt 20–30 työvuotta. Työllisyysaste 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä on 84,3 prosenttia, mutta 60–64-vuotiaiden työllisyysaste enää 49,2 prosenttia (Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus 2017).

Yksi tulevan hallituksen tärkeimmistä strategisista tavoitteista tulisi olla aikuiskoulutukseen, osaamisen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostaminen.

– Urakatsaus ja osaamista kehittävä opintojakso tarkoittavat toki kuluja, mutta vielä kalliimmaksi tulee työttömyys, osaamattomuus sekä työskentely epämotivoituneena tai puutteellisella osaamisella. Akavan aiempi ehdotus osaamissetelin käyttöönotosta tarjoaa mahdollisuuksia ratkaista kustannusten jakoa. Seuraavalla hallituksella on ratkaistavanaan osaamiseen kehittämiseen, muun muassa sen rahoitukseen, liittyvät isot kysymykset, jatkaa Mielityinen.

Lue artikkeli Urakatsauksella pidempi työura

Yhteyshenkilöt

johtava asiantuntija Ida Mielityinen
Puh. +358505940731

Lue lisää aiheesta