Isänpäivä on joka päivä

Isänpäivän yhteydessä nostamme esiin vanhempainvapaiden jakamisen ja kannustamme perheitä keskustelemaan vanhempainvapaiden ja perhevastuun jakamisesta. Suomessa äidit pitävät edelleen suuren osan vanhempainpaista.

31.10.2023

Syksyllä 2022 voimaan astunut perhevapaauudistus jakaa perhevapaat ja lasten hoitovastuun vanhempien kesken. Uudistus mahdollistaa perheille omannäköisen ratkaisun rakentamisen joustojen, etuuksien ja vanhempien yhdenvertaisen aseman ansiosta.

Perhevastuun jakaminen edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja esimerkiksi vaikuttaa sukupuolten palkkaeron kaventamiseen.

Keskustelu perhevapaajärjestelmästä ja sen tasa-arvoisista mahdollisuuksista on edelleen tärkeää, koska vanhemmuuteen liittyy edelleen tasa-arvohaasteita, jotka meidän tulee yhdessä ratkaista.

Äidit pitävät noin 88 prosenttia perhevapaista  ja käyttävät suuren osan perhevapaaetuuksista (kotihoidontuki, osittainen hoitovapaa). Perhevastuun jakaminen edistää työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, murtaa luutuneita asenteita ja vanhanaikaista kulttuuria vanhemmuudesta ja hoivavastuusta.

Vanhemmuus on ainutlaatuinen asia ja jokaisen vanhemman tulisi voida jäädä perhevapaalle.

Vanhempainvapaa on muutakin kuin lainsäädäntöä ja etuuksia. Se on aikaa, jota ei saa koskaan takaisin. Suomessa yksi neljästä isästä ei pidä vanhempainvaata lainkaan.

Isänpäivä on joka päivä -kampanjalla haluamme saada suomalaiset isät pohtimaan omaa ajankäyttöään näin isänpäivän kynnyksellä.

Kolme tunnettua isää pohtii omaa vanhemmuuttaan aineistoissamme. Jokainen heistä on menestynyt. Mitä he nyt tekisivät toisin ja mitä tuoreet isät voivat oppia heiltä?

Haluamme kannustaa jokaista isää omistamaan aikaa isänä olemiselle ja perheelle. Hyvää isänpäivää. Vietetään sitä joka päivä.

Katso kolme tarinaa isyydestä

Timo Ritakallio, isä, OP:n pääjohtaja

Ari Tolppanen, isä, yrittäjä

Vesa Vierikko, isä, näyttelijä

Lisätietoja:

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356

Eeva Karhamo

viestinnän asiantuntija

+358 50 322 6757