Vastuullisuutta ja uudistamista tarvitaan jatkossakin

Työmarkkinakeskusjärjestöjen merkitys on keskustelussa esillä jatkuvasti. Meitä haastetaan usein monissa teemoissa osana yhteiskunnallista keskustelua, tuoreimpana aiheena ansiosidonnainen työttömyysturva. Keskustelu on hyvä asia ja olennaista demokratian toteutumiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi.

21.8.2020

Olen Akavan puheenjohtajana pyrkinyt määrätietoisesti nostamaan Akavan profiilia yhteiskunnallisena keskustelijana ja uudistajana.

Työmarkkinakeskusjärjestöt toimivat nopeasti ja vastuullisesti, kun koronakriisi iski Suomeenkin. Työelämälainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa muutettiin määräaikaisesti, jotta lomautukset eivät johda laajoihin irtisanomisiin. Tällä toimenpiteellä pelastettiin suuri määrä työpaikkoja.

Sopiminen on ollut aina Suomen vakauden ja kehityksen tae. Vastuun kantamista, yhteistyötä ja sopimista tarvitaan poikkeuksellisessa tilanteessa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Akavan puheenjohtajan on pystyttävä reagoimaan käsillä oleviin työmarkkinakysymyksiin. Hänen pitää myös nähdä tulevia kehityssuuntia ja -tarpeita. Hänen on toimittava määrätietoisesti sekä omassa työssään että yhteistyössä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Olennaista on myös tuntea poliittinen päätöksentekoprosessi ja vaikuttaa siihen. Hyvät yhteistyösuhteet puolueiden ja maan hallituksen kanssa ovat tärkeitä.

Olen tehnyt lujasti töitä kevään ajan koronakriisiin tuomien kysymysten kanssa. Kriisin jälkihoito on yhtä tärkeää kuin akuutin kriisin hoitaminen on ollut. Seuraavat kuukaudet, mahdollisesti tulevat vuodetkin, Akavan puheenjohtaja on pitkälti kiinni koronakriisin vaikutusten hoitamisessa. Samanaikaisesti hän tietenkin hoitaa Akavan perustehtävää eli pitää huolta akavalaisten asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa sekä on mukana linjaamassa työelämän kehittämistä. Yhteistyö Akavan liittojen kanssa on olennainen osa puheenjohtajan työtä.

Koulutuksen, osaamisen ja tutkitun tiedon merkitystä pitää vahvistaa yhä yhteiskunnassamme. Akavalla ja Akavan puheenjohtajalla on iso vastuu tässä suhteessa. Työelämän muutokset ovat tuoneet monia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushaasteita, joiden ratkaisemiseksi Akava tekee työtä jatkossakin. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastotoimet ovat tärkeitä työelämän ja palkansaajien näkökulmasta. Osaamista näissä kysymyksissä on parannettava laajasti.

Olen tehnyt koko työurani Akava-yhteisössä palkansaajien etujen puolesta. Olen lähtöisin ruotsinkielisestä työläisperheestä. Taustani on vaikuttanut ajatteluuni ja arvoihini. Heikommista on pidettävä huolta. Tämä on olennaisinta suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Samalla kuitenkin katson, että yrittämisestä ja itsensä likoon laittamisesta pitää palkita. Koulutus ja osaaminen ovat olleet ja ovat jatkossakin avain Suomen menestykseen.

Olen luonteeltani uudistaja. Haluan, että asioita viedään eteenpäin: päätösten ja toiminnan pitää luoda uutta.

Meidän pitää pystyä uudistamaan ja uudistumaan itsekin, jotta menestymme.

 

  • Sture Fjäder, Akavan puheenjohtaja, puheenjohtajaehdokas