Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 1/2019: Pekka Haavisto vierailulla, ohjelmatyö jatkui

Puolueiden puheenjohtajien vierailut Akavan hallituksen kokouksissa jatkuivat. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto alusti vihreiden vaalitavoitteista. Kokouksessa hyväksyttiin terveyspoliittinen ohjelma ja ensimmäisessä käsittelyssä oli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma. Lisäksi käsiteltiin ajankohtaiskatsaukset ja henkilövalintoja.

24.1.2019

Vuonna 2016 tehdyssä kilpailukykysopimuksessa sovittiin työeläkevakuutusyhtiöiden hallintopaikkojen jakautumisperiaatteista. Kolmasosa yhtiöiden hallintoneuvostopaikoista on vuonna 2019 palkansaajakeskusjärjestöillä.

Akavan hallitus päätti ehdottaa Akavaa edustavaksi Elon hallintoneuvoston jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 2019–2022 toiminnanjohtaja Mats Nymania (Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY), Akavaa edustavaksi Varman hallintoneuvoston jäseneksi Olli Luukkaista (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) toimikaudelle 2019–2022 sekä toiminnanjohtaja Salla Luomanmäkeä (Akavan Erityisalat) ja toiminnanjohtaja Jore Tilanderia (Suomen Lakimiesliitto) Ilmarisen hallintoneuvostoon.

Ilmarisen hallituksen varsinaisen jäsenen paikalle ehdotetaan puheenjohtaja Samu Saloa (Insinööriliitto), joka on tällä hetkellä varajäsen. Toimikausi alkaa vuoden 2020 alusta.

Veritaksen hallintoneuvoston kolme jäsentä valitaan Akavan hallituksen kokouksessa 26. helmikuuta.

Veritaksen hallituksen varajäseneksi päätettiin ehdottaa Kenneth Jönssonia (DIFF – Ingenjörerna i Finland) vuonna 2020 alkavaksi toimikaudeksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään edustajansa ja tämän varahenkilön yritystukien sidosryhmäjaostoon toimikaudelle 2019–2022. Edustajiksi valittiin vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski ja hänen varahenkilökseen asiantuntija Anu Tuovinen.

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmien erillisyydestä luopumisesta on ollut käynnissä selvitys ja työryhmän työ on päättymässä. Akavan hallitus hyväksyi Akavan kannan eläkejärjestelmän erillisyydestä.

Akavan hallitus hyväksyi terveyspoliittisen ohjelman – Terve ja työkykyinen Suomi. Ohjelmassa kuvataan Akavan terveys- ja sosiaalipolitiikan päälinjat ja sitä on valmisteltu Akavan sosiaali- ja terveyspoliittisessa toimikunnassa.

Hallitus teki päätökset muutoksista toimielimissä seuraavasti: työelämä ja työllisyyspoliittisen toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi nimitettiin varsinaiseksi jäseneksi Hanna Lehtimäen tilalle Arja Varis Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun esityksestä ja Annukka Lankila Jaana Meklinin tilalle Suomen Farmasialiiton esityksestä, sosiaali- ja terveyspoliittiseen toimikuntaan varajäseneksi Julia Lauren Joni Vainikaisen tilalle Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn esityksestä sekä järjestötoimikunnan varajäseneksi Tiina Henry-Biabaud Seppo Järvenpään tilalle Tekniikan akateemiset TEK:in esityksestä.

Hallitus keskusteli Akavan tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman sisällöstä sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksen strategiasta.

Akavan hallituksen seuraava kokous pidetään 26. helmikuuta 2019.

Lue lisää aiheesta