Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto kansainvälisen työjärjestö ILO:n väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan yleissopimuksen (nro 190) mahdollisesta hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK lausuvat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa pitävänsä erittäin tärkeänä väkivallan ja häirinnän poistamista työelämästä. Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että ei ole esteitä ratifioida uutta väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevaa yleissopimusta (nro 190). Järjestöt pitävät tärkeänä, että uusi yleissopimus saatetaan kansallisesti voimaan viipymättä ja katsovat, että ratifioinnille ei ole esteitä.

22.4.2020

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK lausuvat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa pitävänsä erittäin tärkeänä väkivallan ja häirinnän poistamista työelämästä. Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että ei ole esteitä ratifioida uutta väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevaa yleissopimusta (nro 190). Järjestöt pitävät tärkeänä, että uusi yleissopimus saatetaan kansallisesti voimaan viipymättä ja katsovat, että ratifioinnille ei ole esteitä.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevan yleissopimuksen (nro 190) mahdollinen hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry lausuvat seuraavasti:

Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät erittäin tärkeänä väkivallan ja häirinnän poistamista työelämästä. Uusi yleissopimus ja täydentävä suositus ovat keinoja edistää tämän tavoitteen toteutumista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Työntekijöiden suoja väkivaltaa ja häirintää vastaan työelämässä ei ole tällä hetkellä vielä lähimainkaan riittävällä tasolla. Asialla on myös vahva liityntä työelämän tasa-arvon ja kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä.

Palkansaajakeskusjärjestöt katsovat, että ei ole esteitä ratifioida uutta väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä koskevaa yleissopimusta (nro 190). Lisäksi palkansaajakeskusjärjestöt korostavat, että uusi yleissopimus konkretisoi nimenomaisesti työelämässä Suomen perustuslain 7 §:ssä turvattua oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä toteuttaa perustuslain 6 §:n 4 momentissa säädettyä toimeksiantoa edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä.

Uusi yleissopimus on sopusoinnussa myös pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan kirjattujen tasa-arvon edistämistä koskevien tavoitteiden kanssa.

Palkansaajakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että uusi yleissopimus saatetaan kansallisesti voimaan viipymättä ja katsovat, että ratifioinnille ei ole esteitä.

 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry

STTK ry

Lisätiedot

Paula Ilveskivi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
paula.ilveskivi@sak.fi

Miia Kannisto
Akava ry
miia.kannisto@akava.fi

Hannele Fremer
STTK ry
hannele.fremer@sttk.fi

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 3.10.2019, STM/2783/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 096/62/2019
Lausunnon päiväys 22.11.2019
Laatijat Ilveskivi Paula, Kannisto Miia, Fremer Hannele

Lue lisää aiheesta