Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 4/2020: nimitysasioita, liittokokouksen ennakkoilmoitus, yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne

Akavan hallituksen kokouksessa 24.3. käsiteltiin nimitysasioita, ajankohtaista tilannetta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa sekä hyväsyttiin tilinpäätös ja päätettiin liittokokouksen ennakkoilmoituksesta. Keskustelussa painottuivat koronaviruksen vaikutukset.

30.3.2020

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli katsauksessaan koronaviruksen aiheuttamaa kriisiä. Työmarkkinoiden vaikeaa tilannetta ja Akavan ehdotuksia käsiteltiin myös esityslistan Työmarkkinat ja korona -kohdassa. Puheenjohtaja kertoi työministeri Tuula Haataisen alaisuudessa toimivasta valmiusryhmästä sekä siellä käsittelyssä olevista asioista.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi ajankohtaisesta julkisen sektorin sopimusneuvottelujen tilanteesta, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki kävi läpi yksityisen sektorin sopimustilanteen. AKY- Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja Timo Saranpää kertoi katsauksessaan muun muassa Danske Bank -yhteistyöstä, jossa yrittäjille tarjotaan apua. Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen kertoi opiskelijatoiminnan ajankohtaisesta tilanteesta. Erityisenä huolena on muun muassa kesätyöpaikkojen kohtalo ja opiskelijoiden toimeentulon varmistaminen.

Akavan hallitus hyväksyi Akavan kehysriihikannanoton sisällön.

Hallitus hyväksyi liittokokouksen ennakkokutsun ja pyysi valmistelemaan kokouksen käytännön järjestämiseen erilaisia vaihtoehtoja koronavirustilanteen takia. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti esittää sen liittokokoukselle hyväksyttäväksi. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään toimintapääomaan.

Hallitukselle tuotiin tiedoksi toimintakertomuksen luonnos. Merkittiin saatu informaatio ja käyty keskustelu tiedoksi. Toimintakertomus vahvistetaan huhtikuun kokouksessa.

Hallitus kävi läpi Akavan päivitetyn vaikuttamissuunnitelman. Suunnitelmissa ollut vaikuttamisen yhteisöhanke, jonka teemana on osaaminen, siirretään syksyyn. Hallitus kuuli suunnitelman järjestäytymisen edistämisen yhteisöhankkeesta.

Nimitysasiat

Oikeus oppia -foorumi

Akavan hallitus päätti ehdottaa Oikeus oppia -foorumiin jäseneksi Akavan hallituksen jäsen Sanni Salmenojaa. Toimikausi ulottuu vuoden 2022 loppuun.

Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumi

Hallitus päätti nimetä Akavan edustajaksi Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumiin johtava asiantuntija Elina Sojosen Akavan toimistosta toimikaudeksi 1.4.2020–31.1.2023.

Toimihenkilöarkistoyhdistyksen hallitus

Akavan hallitus päätti esittää järjestötoimikunnan esityksestä seuraavat henkilöt Toimihenkilöarkiston hallitukseen kaudelle 2020–2022:

  • Toiseksi puheenjohtajaksi Pekka Silkosuo Opetusalan Ammattijärjestö OAJ; varajäseneksi Hanna Hirvonen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ,
  • hallituksen jäseneksi Olli Niemi, Suomen Lakimiesliitto, varajäseneksi Tomi Kouva, Tradenomiliitto,
  • hallituksen jäseneksi Jaana Ignatius, Akava, varajäseneksi Minna Ylimaunu, Akavan Erityisalat.

Muutokset toimielimissä

Akavan seniorityöryhmää täydennetään liittojen esityksestä seuraavilla henkilöillä:

  • David Parland, Suomen Psykologiliitto
  • Ann-Marie Turtiainen, Akavan sairaanhoitajat ja Taja

 

Akavan hallituksen seuraava kokous ja iltakoulu pidetään tiistaina 21.4.2020 kello 13.

Lue lisää aiheesta