Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 5/2020: ajankohtainen yhteiskunnallinen ja työmarkkinatilanne keskustelussa, päätös liittokokouksen ajankohdasta

Akavan hallitus kuuli kokouksessa 5/2020 ajankohtaiskatsauksen työmarkkinoiden tilanteesta sekä yhteiskunnallisesta tilanteesta. Kokous käsitteli liittokokoukseen menevän toimintakertomuksen ja päätti liittokokouksen siirtämisestä elokuulle. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen piti alustuksen Palkansaajien tutkimuslaitoksen toiminnasta kokouksen aluksi.

24.4.2020

Kokouksen jälkeen pidetyssä iltakoulussa hallitus pohjusti ja käsitteli Akavan strategian päivittämistä. Käsittelyssä olivat toimintaympäristön muutokset.

Puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan koronapandemian vaikutusta työmarkkinoihin ja talouteen. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta. Vastaavasti Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa kertoi sopimustilanteesta. Akavalaiset yrittäjät AKY:n puheenjohtaja Timo Saranpää ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen pitivät myös ajankohtaiskatsauksensa.

Akavan hallitus keskusteli jälleenrakentamisen painopisteistä. Maan hallituksen kehysriihessä kiinnitettiin huomiota koronakriisin jälkihoitoon ja jälleenrakennusvaiheeseen. Ensimmäisiä toimenpiteitä tehdään toukokuun lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä ja talouspolitiikan uudesta kokonaisuudesta linjataan varsinaisesti elokuun lopun budjettiriihessä.

Akavan hallitus kuuli raportin viimeaikaisista toimenpiteistä järjestäytymisen edistämiseksi. Tukea ja turvaa -viestintää on tehty yhteistyössä liittojen kanssa.

Päätösasiat

Edellisessä kokouksessa hyväksytyn kevätliittokokousajan sijaan Akavan puheenjohtajisto esitti uudeksi kokousajaksi tiistaita 25.8.2020 kello 10. Esitys perustuu professori Heikki Halilan lausunnosta Akavan kevätliittokokouksen järjestämisestä koronarajoitteiden aikana. Hallitus päätti, että Akavan kevätliittokokous pidetään tiistaina 25.8.2020 kello 10 ja hyväksyi liittokokouksen ennakkoilmoituksen.

Hallitus päätti Akavan yrittäjäpalkinnon 2019 saajan yrittäjäpalkintoryhmän esityksen perusteella. Palkinnon julkistusajankohta päätetään myöhemmin.

Akavan hallitus keskusteli kuntavaalitavoitteista. Kuntavaalit pidetään 18. huhtikuuta 2021. Akavan kuntavaalitavoitteiden käsittelyä Akavan hallituksessa siirretään kuukaudella aiemmin päätetystä. Ensimmäinen käsittely on siten 22. syyskuuta ja toinen käsittely 20. lokakuuta. Tavoitteet hyväksytään toisessa käsittelyssä lokakuussa.

Hallitus hyväksyi Akavan toimintakertomuksen vuodelta 2019 esitettäväksi liittokokoukselle.

Tiedoksi olevat asiat

Akavan hallitus sai tiedoksi Akavan henkilöstökertomuksen vuodelta 2019. Pääekonomisti Pasi Sorjonen esitteli talouspoliittisen katsauksen. Hallitus kuuli raportin Akava Worksin toiminnasta vuonna 2020 ja kevään kehitystoimenpiteistä.

Muutokset toimielimissä

Päätettiin Agronomiliiton esityksestä nimittää Suvi Huttunen järjestötoimikuntaan varajäseneksi Sini Kokkolan tilalle sekä osaaminen ja koulutus -toimikuntaan varajäseneksi Ilkka Pekkalan tilalle.

Seuraavat kokoukset

Päätettiin pitää ylimääräinen hallituksen kokous tiistaina 19. toukokuuta 2020 kello 13–16. Hallituksen kokous pidetään myös tiistaina 2. kesäkuuta 2020 (aiheena strategia) ja tiistaina 16. kesäkuuta 2020.

Lue lisää aiheesta