Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 8/2019: opiskelijajäsenten edustus, työttömyysturva ja työmarkkinajärjestelmien vertailu esillä

Akavan hallitus sai kokouksessaan 8/2019 ajankohtaiskatsauksen työmarkkinapoliittisesta tilanteesta. Jukka Ahtela esitteli laatimansa Akava Works -selvityksen, jossa vertaillaan neljän eurooppalaisen maan ja Suomen työmarkkinajärjestelmiä. Kokous pidettiin 17.9. Akavatalossa.

27.9.2019

Ajankohtaiskatsauksen työmarkkinapoliittisesta tilanteesta pitivät Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. Lisäksi AKY – Akavalaiset yrittiäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpää ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen esittelivät ajankohtaiset asiat.

Kokouksessa vieraili OTK, VT Jukka Ahtela esittelemässä Akava Worksin toimeksiannosta tekemänsä selvityksen Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Ranskan työmarkkinajärjestelmistä Suomen työmarkkinajärjestelmään verrattuna. Selvityksessä kuvataan maiden järjestelmiä sekä tarkastellaan niiden joustavuutta paikallisella tasolla. Sen tavoitteena on lisäksi auttaa ymmärtämään järjestelmien keskeisiä piirteitä suomalaisesta näkökulmasta.

Katri Ojala Akavan toimistolta piti tilannekatsauksen Kevan eläkelaitosmuodon valinnasta.

Päätösasiat

Työttömyysturvan kannustavuuden parantamiseksi on esitetty useita malleja. Suomen hallituksen budjettiriihen päätöksiin kuului, että työttömyysturvaa uudistetaan.

Akavan hallitus hyväksyi Akavan ehdotukseksi palauttavan työttömyysturvamallin. Yksityiskohtia tulee tarkastella jatkovalmistelussa, kuten muun muassa portaiden määrää ja suuruutta sekä palauttavan mallin suhdetta perusturvaan.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisten alatyöryhmien työskentely on käynnissä. Kokouksessa hallitus kuuli raportin työryhmien työn etenemisestä. Työryhmissä on mukana Akavan toimiston asiantuntijoita.

Hallitus päätti valmistella sääntömuutosesityksen liittokokoukselle siten, että hallitukseen tulisi yksi varsinaisen ja varajäsenenen paikka lisää ja ne ovat opiskelijoiden edustajille. Lisäksi painotettiin liittokohtaisia toimia, joilla jäsenjärjestöt voivat edistää opiskelijoiden asemaa hallinnossaan.

Akavan hallitus päätti puheenjohtajiston esittämällä tavalla myöntää hopeisia ansiomerkkejä kultaisilla lehvillä.

Muutokset toimielimissä

Akavan hallitus päätti nimittää järjestötoimikunnan jäseneksi Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY:n esityksestä Pekka Potinkaran tilalle Antti Leinon ja koulutuspoliittisen toimikunnan jäseneksi Suomen Ekonomien esityksestä Mika Parkkarin tilalle Mari Krögerin sekä Insinööriliiton esityksestä Mikko Valtosen tilalle Katri Mannisen.

Seuraava hallituksen kokous on tiistaina 15. lokakuuta 2019.

Lue lisää aiheesta