Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 8/2020: ajankohtaisaiheet, nimityksiä, liittokokouskutsu ja -esityslista

Akavan hallituksen kokous 8/2020 pidettiin 2. kesäkuuta etäkokouksena. Aiheina olivat ajankohtainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne, liittokokousasiakirjojen vahvistaminen sekä hallitusohjelmaa koskevien linjausten valmistelu.

4.6.2020

Puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli ajankohtaista yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittista tilannetta. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki selvitti yksityissektorin ajankohtaista tilannetta ja AKY – Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja Timo Saranpää toi yrittäjien katsauksen. Lisäksi Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen kertoi opiskelijatoiminnasta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon katsaus siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätösasiat

Nimitykset

Päätettiin ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, että Akavan ehdokas kuluttaja-asiain neuvottelukunnan 1.9.2020 alkavalle kolmivuotiskaudelle varsinaiseksi jäseneksi on toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala Agronomiliitosta. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on johtava asiantuntija Anu Tuovinen Akavan toimistosta.

Päätetiin esittää Akavan edustajaksi Kansaneläkelaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.7.2020–30.6.2023 johtava asiantuntija Katri Ojalaa.

Hallitus hyväksyi kutsun ja esityslistan vuoden 2020 liittokokoukseen, joka pidetään 25. elokuuta alkaen kello 10.

Tiedoksi olevat asiat

Pääekonomisti Pasi Sorjonen esitteli Akavan hallitukselle Suomen Pankin katsauksen ”Talouden näkymät: Eurooppa ja Suomi” ja valtiovarainministeriön katsauksen ”Talouden tila ja näkymät”.

Koronakriisin takia pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman taloudellinen pohja on sulanut. Hallitus on kertonut arvioivansa hallitusohjelman sisältökysymyksiä elokuun lopulla pidettävässä budjettiriihessä.

Johtaja Pekka Piispanen esitteli alustavia linjauksia asioista, joita uudistettavaan hallitusohjelmaan tulisi sisällyttää. Asiaa käsiteltiin Akavan työvaliokunnassa 26.5.2020. Akavan hallitus päättää Akavan hallitusohjelmalinjauksista kokouksessaan 16.6.2020. Tarvittaessa asiaa käsitellään vielä Akavan hallituksen kokouksessa 18.8.2020.

Akavan hallitus kuuli vuoden ensimmäisen kolmanneksen tulosraportin. Hallituksen seuraavaan kokoukseen tuodaan johtoryhmän käsittelemä koko vuoden ennuste ottaen huomioon koronan vaikutukset.

Seuraava kokous

Akavan hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 16.6.2020 kello 13 etäkokouksena.

Lue lisää aiheesta