Yhteenveto Akavan hallituksen kokous 11/2020: yhteiskuntapoliittinen tilanne ja työllisyystoimet käsittelyssä ja strategian valmistelua

Akavan hallitus keskusteli ylimääräisessä kokouksessaan 10. syyskuuta ajankohtaisesta yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisesta tilanteesta sekä valmisteli Akavan linjauksia työllisyystoimista.

14.9.2020

Puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan budjettiriiheen liittyviä kysymyksiä sekä työmarkkinoilla vallitsevaa keskustelua ja yhteistyötä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen käsitteli kuntien taloustilannetta ja budjettiriihen näkymiä. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki jatkoi katsauksessaan työmarkkinoiden tilanteeseen liittyvää keskustelua. Hankamäki kommentoi lomautus- ja työttömyystilannetta yksityisellä sektorilla. Puheenvuorossa esillä oli myös työ YTN:n strategian uusimiseksi ja tulevaisuuden tiekarttatyö.

AKY – Akavalaiset yrittäjät puheenjohtaja Timo Saranpää otti esille muun muassa Danske Bankin kanssa tehdyn yrittäjäkyselyn. Tulokset julkaistaan myöhemmin. Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen kertoi, että työn on alla tiedote nuorten ja vastavalmistuneiden työllisyystilanteesta.

Nimitykset

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman johtoryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään edustajansa hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman johtoryhmään, jonka puheenjohtajana on työministeri Tuula Haatainen. Tavoitteena on lisätä hankinnoilla tapahtuvaa sosiaalista työllistämistä. Akavan edustajaksi johtoryhmään nimettiin ekonomisti Heikki Taulu. Johtoryhmä asetetaan ajalle 15.9.2020–31.3.2023.

Tiedoksi olevat asiat

Pääekonomisti Pasi Sorjonen esitteli tuoreen talouskatsauksen Kohti ankeaa syksyä. Sorjosen mukaan viralliset työllisyys- ja työttömyysluvut antavat talouden tilasta liian ruusuisen kuvan.

Akavan hallitus keskusteli mahdollisista muutoksista luonnokseen Akavan strategian kohdista ’Akavan missio ja arvot’ sekä ’visiosta Suomi kehittyy ja vaurastuu’. Strategia-asiakirjan muita osia käsitellään tulevissa hallituksen kokouksissa.

Päätösasia

Työllisyystoimet

Akavassa on valmisteltu ajankohtaisista työllisyystoimista näkökulmia ja vaihtoehtoisia toteuttamismalleja.

Hallituksen kokouksessa työllisyystoimista esiteltiin 1) työttömyysturvan lisäpäivät ja vaihtoehtoiset tavat niiden korvaamiseksi, 2) uusi työnhakumalli eli yksilöllisen työnhaun tuen malli, 3) paikallinen sopiminen sekä 4) uusi välityömarkkinoilla toimiva yhtiö.

Tarkoituksena on, että työllisyystoimia käsitellään myös 22. syyskuuta 2020 pidettävässä Akavan hallituksen kokouksessa. Hallitus päätti työllisyystoimien Akavan linjausten jatkovalmistelusta.

Akavan hallituksen seuraava kokous on tiistaina 22.9.2020 kello 13–16 ja ns. iltakoulu 17–19 Akavatalon Valopihalla.

Lue lisää aiheesta