Yhteenveto hallituksen kokouksesta 12/2020: budjettiriihen päätökset ja jatkovalmistelu sekä EU-elvytysrahastojen varojen käyttö ja Akavan yrittäjyyspolitiikka keskustelussa

Akavan hallituksen kokouksessa 22. syyskuuta oli esillä budjettiriihen päätöksiin liittyvä jatkovalmistelu ja kokouksessa keskusteltiin Akavan ehdotuksista työllisyyspoliittisiksi toimiksi. Akavan hallitus hyväksyi syysliittokokouksen ennakkoilmoituksen. Kokouksen yhteydessä luovutettiin Pohjola Vakuutuksen lahjoittama tutkimusstipendi työelämätutkija Elina Juntuselle.

30.9.2020

Pohjola Vakuutuksen lahjoittaman tutkimusstipendin saaja TT, VTM Elina Juntunen tarkastelee työn merkityksellisyyttä ja johtamista. Hän nosti kiitospuheenvuorossaan esille tutkimuksen keskeisiä sisältöjä. Lue Elina Juntusen haastattelu https://akava.fi/akavalainen/merkityksellinen-tyo-on-hyvinvoinnin-perusta/

Yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne

Puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan hallituksen budjettiriihipäätöksiä ja niiden kautta alkaneita jatkovalmisteluja. Hän kävi läpi katsauksessaan Akavan ehdotukset EU:n elvytysrahaston käyttämisestä Suomessa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi, että edellisen kokouksen jälkeen ei ole tullut oleellista päivitettävää. Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki otti katsauksessaan esille viime viikkoina lisääntyneet irtisanomisilmoitukset. AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpää otti esille Akavan yrittäjien ja sotealan yrittäjien yhteistyömahdollisuudet. Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen kertoi, että Akavan opiskelijat ottaa esille vastavalmistuneiden työllisyyden ja työn alla on aineistoa yhdessä viestinnän ja Akava Worksin kanssa.

Tiedoksi olevat asiat

Johtaja Pekka Piispanen esitteli Akavan hallitukselle arvion budjettiriihen tuloksista ja Akavan tavoitteiden toteutumisesta.

Päätösasia, nimitykset

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Akavaa ehdottamaan Työllisyysrahaston hallintoneuvostoon kolmea jäsentä toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023. Akavan edustajina hallintoneuvoston jäseninä ovat toimineet toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki (Akavan Eritysalat) vuodesta 2011, neuvottelujohtaja Petri Lindroos (Opetusalan Ammattijärjestö) vuodesta 2018 ja toiminnanjohtaja Jari Jokinen (Tekniikan Akateemiset) vuodesta 2018. Päätettiin ehdottaa, että nämä edustajat jatkavat Akavan edustajina Työllisyysrahaston hallintoneuvostossa tulevan kolmivuotiskauden.

Työllisyystoimet

Maan hallitus päätti työllisyystoimien toteuttamisesta budjettiriihipäätöksissään. Akavassa on valmisteltu työllisyystoimista linjauksia ja vaihtoehtoisia toteuttamismalleja. Akavan hallitus linjasi edellisessä kokouksessaan 10.9. yksilöllisestä työnhaun mallista, yhteiskunnallisesta yhtiöstä ja työttömyysturvan lisäpäivistä. Paikallinen sopiminen jätettiin pöydälle. Pekka Piispanen, Katri Ojala, Lotta Savinko ja Heikki Taulu esittelivät ehdotuksia neljän toimenpiteen osalta.

Tiedoksi oleva asia: Akavan strategia 2021–2025

Akavan hallitus keskusteli ja päätti muutosehdotuksista luonnokseen strategian Visiot ”Suomi elää osaamisesta” ja ”Suomessa työurat ovat pitkiä ja palkitsevia”. Strategia-asiakirjaa käsitellään tulevissa hallituksen kokouksissa seuraavasti:

  • 10.: Visio ’Akava on kasvava keskusjärjestö’
  • 11.: hyväksytään koko strategia esitykseksi liittokokoukselle.

Akavan hallitus hyväksyi 24.11.2020 pidettävän liittokokouksen ennakkoilmoituksen.

Johtava asiantuntija Anu Tuovinen esitteli hallitukselle keskeiset Akavan yrittäjyyspolitiikan linjaukset, joiden pohjalta valmistellaan yrittäjyyspoliittisia avauksia. Valmistelu on tehty yhteistyössä AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n kanssa.

Akavan kuntavaalitavoitteita on valmisteltu yhdessä liittojen kanssa kevään aikana. Liitoille pidettiin keskustelutilaisuus 10.3. ja 19.5. Akavan maakuntaverkostot ovat myös osallistuneet valmisteluun ja kommentoineet luonnosta. Anu Tuovinen esitteli tavoitteet hallitukselle.

Työttömyyskassojen tehtäväkenttää on esitetty laajennettavaksi niin, että ne voisivat tarjota jäsenilleen esimerkiksi työllisyyttä tukevia palveluita. Ekonomisti Heikki Taulu esitteli asian ja  siihen liittyviä avoimia kysymyksiä.

Kokouksen jälkeen pidetyssä iltakoulussa professori Niklas Bruun esitteli Akava Worksille laatimaansa selvitystä sovittelujärjestelmästä.

Akavan hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 20.10.2020 klo 13–16 Akavatalon Valopihalla.

Lue lisää aiheesta